Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ba chỉ da 皮付きシートべり-
1 x ¥990
¥990
¥990
× Nạc mông heo 豚もも肉
1 x ¥900
¥900
¥900
× Suờn non バラ軟骨
1 x ¥800
¥800
¥800
× Diềm gan 豚ハラミ
1 x ¥850
¥850
¥850
× Vịt to 1.7kg
1 x ¥1500
¥1500
¥1500
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính ¥5040
Tổng ¥5040

Phiếu ưu đãi